Forestillingens temaer – University of Copenhagen

Forestillingens temaer

Formålet med samarbejdet mellem Videnskabsteatret og Governing Obesity er at formidle viden og forskning omkring sundhed, livsstil og fedme til unge i Danmark.

Med et udvalg af publikationer, som afspejler forskningen, der har dannet afsæt for forestillingen, håber vi at lærere og elever kan hente viden som kan være til gavn i undervisningsforløb, der sætter fokus på det brede sundhedsbegreb og tværfaglighed.

Det er hensigten at nedenstående oversigt kan benyttes i forbindelse med forestillingen, og er tiltænkt lærere og elever, som ønsker at dykke ned i den forskning som blev præsenteret på scenen af skuespillerne og forskerne. Derudover er det vores håb at oversigten kan tjene som inspiration eller bruges som kildemateriale i projekter og undervisningsforløb, der sætter fokus på sundhed og livsstil, og hvad vi som individ og samfund kan gøre for at opnå sunde liv og god livskvalitet.

De opridsede temaer afspejler bredden i forskningsfeltet, og eksemplificere behovet for at arbejde på tværs af fag for at løse samfundsmæssige udfordringer såsom fedme og social ulighed i sundhed.


Evolution

Sundhed

Motivation

Genetik

Det Sociale