Om projektet Governing Obesity – Københavns Universitet

Dansk > Om Governing Obesity

Om Governing Obesity

Det overordnede formål med Governing Obesity er at levere nye metoder, indsigter og tilgange til forebyggelse og behandling af overvægt og fedme via effektive interventioner på individ- og samfundsniveau gennem et helt livsforløb.

Samarbejde på tværs af fakulteter

Governing Obesity er etableret med afsæt i forskningsinitiativet UNIK ’Food, Fitness & Pharma’ og repræsenterer et naturligt næste skridt i etableringen af et genuint tværvidenskabeligt forskningsmiljø indenfor fedme og livsstil. Via nye samarbejder på tværs af universitetet er målsætningen at skabe synergi mellem de forskellige fakulteter på Københavns Universitet, høste gevinsten ved tæt samarbejde mellem universitetet og hospitalerne og fremme innovationspotentialet på universitetet.

Governing Obesity er finansieret af en bevilling på 31,7 millioner DKK og løber fra år 2013-2017. Det er et ud af 18 forskningsinitiativer etableret på Københavns Universitet i 2013 under Københavns Universitets Stjerneprogram for interdisciplinær forskning.

Nedenfor kan du se en kort introduktionsfilm til GO, som opridser forskningsfokusset i de fem arbejdsprogrammer, der indgår i projektet:

Arbejdsprogrammer

Gennem fem forskellige arbejdsprogrammer vil Governing Obesity undersøge:

  • Hvordan, og med hvilke konsekvenser, søger samfundet at påvirke fedme og overvægt hos borgerne ved hjælp af forskellige former for intervention og organisering?
  • Hvordan, hvorfor og hvornår virker interventioner for forebyggelse af fedme hos børn og deres mødre?
  • Hvilke sundhedseffekter har fysisk aktivitet i forskellige domæner for overvægtige voksne og hvilke parametre har betydning i forhold til at gøre fysisk aktivitet til en del af en hverdagsrutine?
  • Hvorfor reagerer personer med svær overvægt forskelligt på gastric bypass-operation og hvordan kan denne viden benyttes til præ-operationelt at forbedre succesraten og livskvaliteten for patienterne?
  • Hvordan gør den tværvidenskabelige vidensproduktion en forskel for adressering af fedme som en kompleks samfundsudfordring og hvordan kan man optimere samspillet på tværs af hele forskningsinitiativet og derved fremme synergi og innovationskraft?

For mere information om forskningsinitiativet, de enkelte arbejdsprogrammer og fedme som en samfundsudfordring henvises til vores primære site på engelsk via go.ku.dk