Dansk – Københavns Universitet

Governing Obesity er et tværvidenskabeligt forskningsprojekt på Københavns Universitet. 5 ud af 6 fakulteter på universitetet deltager i projektet, der er en del af Københavns Universitets Stjerneprogram for interdisciplinær forskning.

Formålet med forskningsprojektet er at levere nye metoder, indsigter og tilgange til forebyggelse og behandling af overvægt og fedme via effektive interventioner på individ- og samfundsniveau gennem et helt livsforløb.

For mere information om forskningsinitiativet, de enkelte arbejdsprogrammer og fedme som en samfundsudfordring henvises til vores primære site på engelsk via go.ku.dk